Saturday, December 12, 2009

Senarai Rujukan Untuk Membuat Tugasan Pengantar Sejarah

PJJM Share kan beberapa senarai rujukan untuk PJJ seluruh Malaysia. Rujukan ni untuk membuat paper Pengantar Sejarah

Arthur Marwick. 1989. “The Nature of History”. (3rd edt.). London: Macmillan.

Carl L. Becker. 1958. “Detachment and the Writing of History”. Ithaca: Cornell University Press. E.

H. Carr.1984. “Apakah Sejarah”. terj. Abdul Rahman Haji Ismail. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur.

G. Kitson Clark. 1967. “The Critical Historian”. London: Heinemann.

Muhd. Yusof Ibrahim. 1986. “Pengertian Sejarah”. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur.

R. Suntharalingam. 1985. “Pengenalan Kepada Sejarah”. Kuala Lumpur: Marican.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger