Saturday, May 19, 2012

Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan

Berdasarkan kepada sukatan pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar di sekolah, anda dikehendaki:

1. membina item-item untuk satu ujian

2. menjalankan ujian tersebut untuk satu kelas pelajar

3. menulis laporan mengenai kesesuaian item-item ujian itu

4. menjalankan ujian yang sama bagi kali kedua kepada pelajar yang sama dan memberikan ulasan tentang keputusannya


Ujian yang anda bina harus mengandungi item-item beraneka pilihan (Bahagian A) dan item-item subjektif jawapan pendek (Bahagian B) yang sesuai dijawab oleh pelajar dalam tempoh 1 jam.


1. Sediakan Jadual Penentuan Ujian (JPU) berdasarkan skop sukatan pelajaran yang dipilih. Binakan item-item ujian berdasarkan JPU. Sediakan skema pemarkahan.

2. Laksanakan ujian bagi satu kelas pelajar dan periksa kertas jawapan pelajar.

3 .Jalankan ujian ini bagi kali kedua kepada kumpulan pelajar yang sama dengan menggunakan soalan yang sama. Kirakan indeks kesukaran bagi setiap soalan. Seterusnya kirakan pekali korelasi antara indeks kesukaran ujian kali pertama (x) dengan indeks kesukaran bagi kali kedua (y). Komen tentang keputusan anda.

4 Pastikan laporan anda mengandungi perkara-perkara berikut:

· Pengenalan

· Jadual keputusan dan jadual perbandingan serta ulasan dan komen

· Kesimpulan

· Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih

(B) JPU

(C) Kertas Soalan

(D) Skema Pemarkahan

(E) Sampel jawapan bagi tiga pelajar yang sama bagi ujian kali pertama dan kali kedua

Tugasan ini kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger