Saturday, July 28, 2012

Introduction to Political Science

Government refers to the legislators, administrators, and arbitrators in the administrative bureaucracy who control a state at a given time, and to the system of government by which they are organised. Government is the means by which state policy is enforced, as well as the mechanism for determining the policy of the state. 

Based on the above statements, you are required to write a comprehensive case study report on Malaysia government system which focuses the following topics: 

a) The forms of governments we have in Malaysia. 

b) The various functions of these governments. 

c) The composition and the roles (functions) of the Executive in Malaysia. 

d) The uniqueness of the Malaysian system. 

Kerajaan merujuk kepada undang-undang, pentadbir, dan penimbang tara dalam birokrasi pentadbiran yang mengawal keadaan pada masa tertentu, dan sistem kerajaan yang mereka adalah teratur. Kerajaan adalah cara yang polisi negara ini dikuatkuasakan, serta mekanisme untuk menentukan dasar kerajaan. 

Berdasarkan kenyataan di atas, anda dikehendaki menulis satu kajian kes laporan komprehensif mengenai sistem kerajaan Malaysia yang memberi tumpuan topik berikut: 

a) bentuk kerajaan yang kita ada di Malaysia. 

b) pelbagai fungsi utama kerajaan negeri ini. 

c) Komposisi dan peranan (fungsi) Eksekutif di Malaysia. 

d) Keunikan sistem Malaysia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger