Saturday, July 28, 2012

Kenegaraan

1. Terangkan konsep interaksi peradaban dan peranannya sebagai agen perubahan dengan merujuk kepada Tamadun Melayu. 

2. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa, agama, ekonomi dan politik berasaskan perkauman. Dengan merujuk kepada dimensi ini hubung kaitkan faktor sejarah dengan senario masyarakat Malaysia masa kini. 

3. Sejak akhir-akhir ini unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan sering kali dicabar akan kedudukannya. Terangkan konsep Perlembagaan di Malaysia dan peranan unsur-unsur ini dalam meneruskan kestabilan dan keharmonian negara. 

4. Bincangkan bagaimanakah Malaysia menguruskan sistem pemerintahan negaranya. Tunjukkan bagaimanakah sistem ini dapat mempertahankan demokrasi dalam proses pembinaan negara bangsa. 

5. Konsep Satu Malaysia mula diperkenalkan oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak setelah memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia ke 6. Bincangkan kepentingan dan fungsi dasar ini dalam usaha membina negara dalam pelbagai dimensi mencakupi politik, ekonomi dan sosial. 

6. Dasar pendidikan merupakan dasar yang penting ke arah pemupukan integrasi dan perpaduan kaum. Sejauh manakah dasar ini berjaya dalam misinya. Bincangkan. 

7. Bincangkan kesan globalisasi ke atas dasar luar Malaysia dari pelbagai aspek dengan mengaitkannya dengan keadaan-keadaan semasa negara.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger