Thursday, July 5, 2012

Malaysian Studies

Dari era Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj hinggalah ke era semasa Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, isu-isu asas masyarakat terus menjadi halangan kepada usaha melahirkan negara yang bersatupadu dan berintegrasi. Berdasarkan kenyataan di atas, anda dikehendaki menulis sebuah laporan yang terperinci tentang isu-isu perpaduan dan integrasi dengan memberi fokus yang jelas terhadap: 


i. TIGA konsep asas perpaduan dan integrasi nasional. 


ii. TIGA cabaran kepada perpaduan dan integrasi nasional dalam konteks Malaysia. 


iii. TIGA inisiatif polisi utama yang dilaksanakan oleh Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam mengatasi cabaran-cabaran yang dikenal pasti.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger