Saturday, August 11, 2012

Budaya dan Pembelajaran Program Pensiswazahan Guru

Dalam konteks professional keguruan, seorang guru bertanggungjawab memahami, menyedari dan bersedia menangani apa saja implikasi kepelbagaian sosio budaya dalam kalaangan murid.

Berdasarkan pernyataan diatas, merujuk kepada pengalaman anda di sekolah sendiri,

1. Jelaskan konsep kepelbagaian ssosio budaya dalam kalangan murid anda

2. Huraikan implikasi kepelbagaian sosio budaya kepada murid, guru dan sekolah anda.

3. Bincangkan bagaimana cara anda menangani implikasi sosio budaya dalam kalanagan murid dari aspek bahasa, etnik, kelas sosiaal, petempatan, gaya berfikir / gaya belajar dan aspek gender.

4. Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. Penulisan ini mestilah menunjukkan keupayaan menterjemah pengalaman secara kritis dan bermakna.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger