Monday, November 19, 2012

Perencanaan Program

Pilih satu organisasi kerajaan atau swasta. Dapatkan maklumat daripada Bahagian Sumber Manusia. Sediakan 15 muka surat laporan untuk dibentangkan dalam masa 20 minit. 
Kandungan Tugasan

1.0 Pengenalan

a) Nama organisasi, alamat, nombor telefon, faks, e-mail
b) Sejarah penubuhan

2.0 Struktur Organisasi

a) Secara menyeluruh

b) Bahagian Sumber Manusia (jawatan, nama pemegang jawatan)

3. Pilih satu program pendidikan lanjutan yang dikendalikan oleh Bahagian Sumber Manusia

4. Nyatakan perkara berikut:

a) Tajuk program

b) Peserta program

c) Jangkamasa program

d) Objektif program (untuk siapa, perubahan yang diharapkan, jangkamasa bagi mencapai objektif)

e) Aktiviti pembelajaran dan pengalaman pembelajaran

5. Terangkan bagaimana program dirancang, dilaksana dan dinilai

6. Bandingkan secara terperinci proses perencanaan program yang diamalkan oleh pengamal di organisasi dengan proses perencanaan program yang dipelajari dalam kursus ini

7. Pencapaian program berdasarkan objektif program

8. Penutup
Beri pendapat anda tentang kesesuaian program bagi peserta, pembentukan objektif program, aktiviti pembelajaran, pengalaman dan pencapaian program.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger