Friday, January 29, 2010

Sejarah Asia Tenggara Tradisional

“…di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-19, perkataan lanun tidaklah dapat disamakan sepenuhnya dengan perkataan pirates itu. Terdapat banyak perbezaan antara sebab dan motif perlanunan di kawasan ini jika dibandingkan dengan sebab dan motif pirates orang Barat.” (Ahmad Jelani Halimi. 2006. Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Hal. 189.)

Bincangkan kegiatan perlanunan di sekitar Selat Melaka pada abad yang dinyatakan di dalam petikan di atas dan jelaskan apakah benar sebab dan motif para perompak dan lanun di Selat Melaka itu berbeza daripada motif pirates orang-orang Barat.

Rujukan yang dicadangkan:

Ahmad Jelani Halimi. 2006. Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Andaya B.W. 1993. Live as Brothers. Honolulu: University of Hawaii Press.

Bulley A. (ed.). 1992. Free Mariner. London: BACSA.

Datu Bandira Datu Alang. 1992. Iranun: Sejarah dan Adat Tradisi., Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Milner A.C. 1982. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Tucson: University of Arizona Press.

Nicholl R. 1996. Raja Bongsu of Sulu. Kuala Lumpur: MBRAS, Monograph No. 19.

Rubin A.P. 1974. Piracy, Paramounty and Protectorates. Kuala Lumpur: University Malaya Press.

Rutter O. Tiada Tahun. The Pirate Wind, tales of the sea robber of Malaya. London: Hutchinson & Co.

Tarling N. 1963. Piracy and Politics in the Malay World. Singapura: Donald Moore Gallery.

Tarling N. 1962. Anglo-Dutch Rivalry in the Malay World, 1780-1824. Sydney: Cambridge University Press.

Warren J.R. 1981. The Sulu Zone 1768-1898. Singapura: Singapore University Press.

Khidmat Menaip Assignment Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger