Friday, November 5, 2010

Sejarah Kewujudan Masyarakat Majmuk di Malaysia

Bagaimana perlaksanaan dasar politik dan ekonomi British ini telah menjadi pemangkin kepada perubahan struktur kependudukan di Malaysia pada abad ke-19?

Pengenalan

Menurut Kamus Dewan kependudukan bermaksud segala hal mengenai penduduk di sesuatu tempat, daerah, negeri dan sebagainya serta kependudukan juga merujuk segala aspek yang dibincangkan dalam simposium ini. Dalam konteks ini, perubahan dalam struktur kependudukan merupakan kesan daripada dasar politik dan ekonomi yang diperkenalkan oleh British.

Tindakan dan perkara yang dilakukan oleh British seperti kemasukan imigran telah mendorong pertambahan penduduk yang akhirnya membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini juga rentetan daripada daripada amalan pecah dan perintah British yang telah memisahkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia mengikut faktor ekonomi dan politik. Masyarakat Melayu mengamalkan tradisi pertanian, Cina dengan aktiviti perlombongan dan India bekerja di ladang-ladang.

Persoalannya, bagaimana perlaksanaan dasar politik dan ekonomi British ini telah menjadi pemangkin kepada perubahan struktur kependudukan di Malaysia pada abad ke-19? Oleh itu, perbincangan akan menfokuskan kepada dasar ekonomi dan politik British seperti kemasukan imigran, masyarakat majmuk, pentadbiran politik, petempatan dan ekonomi dan pendidikan yang telah memberi implikasi terhadap struktur kependudukan di Malaysia pada abad ke-19 (Tugasan lengkap milik PjjMalaysia)

Bibiliografi

Bibliografi
Azmah Abdul Manaf, 2001, Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, 1983, Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, Macmillan Publishers (M) Sdn. Bhd.

Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad, 1990, Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain, Selangor, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Cowan C.D. 1970, Tanah Melayu Kurun Kesembilan-Belas: Asal-Usul Penguasaan Politik British, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Joginder Singh Jessy, 1978, Sejarah Tanah Melayu (1400-1959), Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Isa Othman, 2002, Sejarah Malaysia (1800-1963), Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ooi Jin Bee, 1968, Bumi, Pendudok dan Ekonomi di Tanah Melayu, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ruslan Zainuddin, 2004, Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, Penerbit Fajar Bakti.

Sarjit Singh, 2006, Hubungan Etnik di Malaysia, Kuala Lumpur, Oxford Fajar.

Sufean Hussin, 1996, Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2012 Straightbrain Radar Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger